Średnie wynagrodzenie w Sopocie w 2018 roku wyniosło 5700,74 zł – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dla porównania, w 2017 roku średnie zarobki były na poziomie 5313,49 zł. Oznacza to, że przeciętne zarobki w Sopocie w 2018 roku wzrosły o 7 proc. w stosunku do roku poprzedzającego.

Natomiast dekadę temu – czyli w 2008 roku – średnie wynagrodzenie w Sopocie według danych GUS wynosiło 3721,15 zł, czyli było o 53 proc. niższe niż obecnie.

Średnie wynagrodzenie w całej Polsce w 2018 roku wyniosło 4834,76 zł, a w 2008 roku – 3158,48 zł. Co interesujące, tylko 31 powiatów i miast na prawach powiatu w Polsce ma wyższe przeciętne zarobki od średniej krajowej.

Wśród wszystkich 380 powiatów – z których 66 to miasta na prawach powiatu – powiat m.Sopot jest na 9 miejscu pod względem wysokości zarobków.

Na pierwszym miejscu znalazło się Jastrzębie Zdrój, gdzie średnia pensja była na poziomie 8121,08 zł (o 68 proc. więcej niż średnia krajowa), a na ostatnim, 380 miejscu był powiat kępiński, którego mieszkańcy zarabiali 3183,34 zł – zaledwie 40 proc. tego, co mieszkańcy Jastrzębia.

GUS podaje dane o wynagrodzeniach w ujęciu brutto, to znaczy łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika.

W swoich statystykach GUS nie uwzględnia firm, w których zatrudnionych jest mniej niż 9 osób.

Powiat m.Sopot – średnie wynagrodzenie wg GUS w ostatnich pięciu latach:

2014: 4646,29 zł
2015: 4836,93 zł
2016: 5104,38 zł
2017: 5313,49 zł
2018: 5700,74 zł

>>> Jeśli chcesz zobaczyć ranking wszystkich polskich powiatów wg średniego wynagrodzenia, kliknij tutaj.